State Committee
Students’ Federation of India
West Bengal State Committee


1) Sandipan Das
2) Joseph Hossain
3) Shanaowaj Islam
4) Kamrain Banu
5) Golam Mostafa
6) Mijanur Rahaman
7) Rana Roy
8) Rituparna Mitra
9) Mainak Mukherjee
10) Ayan Ghosh
11) Sontu Roy
12) Kumar Sambhab Mukherjee
13) Debojyoti Chakraborty
14) Wsif Iqbal
15) Rudradeb Burman
16) Sayani Chakraborty
17) Arjun Roy
18) Samannway Raha
19) Ria Dey
 20) Dipak Singha
21) Amritendu Das
22) Nabanita Chakraborty
23) Pallam Maitra
24) Babusona Sarkar
25) Shantanu Singha
26) Shrabanti Biswas
27) Pratik Ur Rahaman
28) Tanushree Mondal
29) Mitrangshu Mondal
30) Aniruddha Chakabarty
31) Rijurekho Dasgupta
32) Akik Hasan
33) Subhralok Das
34)  Surajit Sarkar
35) Mithun Roy
36) Anirban Roy Chowdhury
37) Biswarup Hajra
38) Soumi Ghosh Chowdhury
39) Soutam Mahato
40) Durgashankar Giri
41) Prasenjit Mudi
42) Munmun Chatterjee
43) Dipak Barman
44) Rajat Debnath
45) Antara Ghosh
46) Mainak Chatterjee
47) Ashish Guchait
48) Tanay Utthasini
49) Amiya Giri
50) Hafijur Rahaman Mallick
51) Sultana Khatun
52) Sekh Safijul Ali
53) Joygopal Kar
54) Sujay Pal
55) Koyel Nayak
56) Dipankar Majhi
57) Subrata Mahata
58) Imran Ali
59) Arpan Paul
60) Subhankar Guha Roy
61) Sagar Sharma
62) Shankar Majumdar
63) Gopal Das
64) Subhankar Karmakar
65) Kingshuk Das
66) Pritam Sen
67) Saiyad Saddam Ali
68) Tarak Mondal
69) Subhajit Sarkar
70) Tarikul Anwar
71) Rahul Deb Majumdar
72) Diptajit Das
73) Saikat Ghosh
74) Arnab Das
75) Shabnam Banerjee
76) Taslim Arif
77) Maidul Mondal
78) Golam Nabi
79) Sayantan Ghosh
80) Sohrab Mirza
81) Riya Dutta
82) Anindya Saha
83) Chancharika Bhattacharyya
84) Saurav Dey
85) Pritha Tah
86) Souma Banerjee
87) Apratim Roy
88) Sunetra Samajpati
89) Gitosri Sarkar
90) Srijan Bhattacharyya
91) Arunanjan Saha
92) Pradyut Barman